O projekcie

O projekcie

Projekt w ramach osi priorytetowej II. CYFROWE PODKARPACKIE działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Wnioskodawcą projektu jest Województwo Podkarpackie, natomiast zgodnie z Uchwałą nr 196/4018/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie w imieniu Województwa Podkarpackiego realizatorem projektu będzie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie.

 

Celem głównym projektu jest uatrakcyjnienie usług udostępnionych przez Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie,
dostosowanie ich do obecnych standardów i rozwoju technologii oraz podniesienie stopnia dojrzałości e-usług
dostępnych dla czytelników zapisanych w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych. 

 

W ramach projektu wdrożenie zostaną następujące e-usług:

 1. Internetowa rezerwacja komputerów
  Czytelnicy którzy będą chcieli skorzystać z komputerów będą mogli zarezerwować sobie jedną z udostępnionych stacji przez Internet. Dzięki temu po przyjściu do Biblioteki będą mieli pewność, że zastaną wolny komputer na którym będą mogli pracować. 

 2. Usługa komunikacji z użytkownikami
  W utworzonym w ramach projektu portalu zrealizowana będzie funkcjonalność bezpośredniej komunikacji z pracownikiem poszczególnych Bibliotek. W tym celu po wejściu na portal przedstawiona będzie lista wszystkich Bibliotek z której czytelnik będzie wybierał Bibliotekę z którą chce się skontaktować. Jeżeli w tym czasie w Bibliotece będzie zalogowany w portalu przynajmniej jeden pracownik możliwa będzie rozmowa przez czat internetowy. Jeżeli nie będzie dostępnego pracownika czytelnik będzie miał możliwość wysłania zapytania na które otrzyma odpowiedź drogą mailową. Rozwiązanie to nie będzie wymagało instalacji żadnych dodatkowych aplikacji czy komunikatorów internetowych po stronie czytelnika. Cała komunikacja będzie odbywać się z poziomu portalu. 

 3. Zgłaszanie propozycji zakupów z możliwością  głosowania
  czytelnicy po wypełnieniu krótkiego formularza znajdującego się na portalu będą tworzyć propozycje zakupu książek do wskazanej Biblioteki lub filii. Propozycje te będą wyświetlać się w formie listy i widoczne będą dla wszystkich zarejestrowanych w systemie czytelników. Pozostałe osoby będą mogły dodawać siebie jako zainteresowane danym zakupem – dodawać głos.

 4. Zdalne wypożyczenia i zwroty książek
  Zarejestrowany w systemie czytelnik będzie mógł zamówić książkę z dostawą pod zdefiniowany w systemie adres (zamieszkania, zameldowania, wysyłkowy). Umożliwi mu to wypożyczanie książek bez wychodzenia z domu. Wypożyczenia i zwroty książek będą mogły odbyć się za pośrednictwem kuriera lub poczty. Będzie można także, tak jak obecnie, przynieść wypożyczoną książkę osobiście do Biblioteki. Oczywiście w dalszym ciągu będzie możliwe korzystanie z zasobów Bibliotek w tradycyjny sposób.

 5. Internetowe zamawianie skanów
  Zarejestrowany czytelnik będzie mógł poprzez katalog elektroniczny zamówić skan artykułu z czasopisma lub fragment książki. Pracownik po otrzymaniu takiego zamówienia skanuje zamówiony materiał i przekazuje go zgodnie z dyspozycją na adres e-mail lub bezpośrednio do prywatnej chmury bibliotecznej, która będzie jednym ze składników powstającego portalu. 

 6. Internetowe zamawianie kserokopii
  Czytelnik po zalogowaniu się na swoje konto będzie mógł zamówić wykonanie kserokopii artykułów z czasopism lub fragmentów książek. Pracownik po otrzymaniu zlecenia wycenia koszt wykonania takiej usługi i po opłaceniu jej przez zamawiającego wykonuje i wysyła kserokopie zgodnie z dyspozycją czytelnika.

 7. Zapis do Biblioteki z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP
  Użytkownik będzie mógł zapisać się do Biblioteki przez Internet, a swoje dane będzie mógł uwierzytelnić przez zaufany profil ePUAP. Dzięki temu konto będzie od razu aktywne bez konieczności osobistej wizyty w Bibliotece i potwierdzania danych osobowych. Czytelnik będzie mógł od razu po rejestracji z wykorzystaniem uwierzytelnionego profilu ePUAP zamawiać, rezerwować książki/komputery. 

 

Projekt zakłada realizację trzech kluczowych elementów:

 1. Wykonanie portalu internetowego e-biblioteki.
 2. Rozbudowę wdrożonego systemu bibliotecznego o nowe funkcjonalności.
 3. Utworzenie dedykowanych aplikacji mobilnych do obsługi konta czytelnika w systemie bibliotecznym za pomocą smartfonów/tabletów.

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 470 437,33 zł brutto, w tym:

Wartość ogółem

Wydatki kwalifikowane

Dofinansowanie

3 470 437,33 zł

3 417 937,33 zł

2 905 246,69 zł (85%)

 

Wkład UE

Wkład własny

Wydatki niekwalifikowane

2 905 246,69 zł

512 690,64zł

52  500,00 zł

 

 

 

 

 

 

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.